Kabinetimizdə aşağıdakı xidmətlər vardır.Vizometriya-görmə itiliyinin təyini,refraktokeratometriya-gözün refraksiyasının və buynuz qişanın əyrilik radiusunun müəyyən edilməsi,eynək və kontakt linzaların təyini,biomikroskopiya-göz almasının ön kəsiyinin müayinəsi,göz dibinin müayinəsi,oftalmoskopik və asferik,gözdaxili təzyiqin ölçülməsi,gözyaşı aparıcı yolların funksiyasının müayinəsi, gözyaşı kanalının yuyulması,görmə sahəsinin müayinəsi,ambulator göz əməliyyatları.