Online Klinika


Klinikada online laborator xidmət"ASAN LABORATORİYA"fəaliyyət göstərir, pasient ünvandan çıxmadan laborator analizləri bizi ünvana çağırmağla verə, cavabı elektron qaydada ala bilər, bu isə həm əhali arasında xəstəlik dalğasının qarşısın alır, pasientlərin itirməyəcəyi vaxtı səmərəli istifadə edərək rahatlığını təmin edir.